Penuaan sihat> nester kosong

  • Oktober 2020

Semak Blog Perjalanan Boomer ini

Jika Portugal berada dalam senarai "baldi" perjalanan anda (dan sebaiknya), maka anda akan mahu mengetuai untuk membaca siaran tetamu saya pada Kaki Perjalanan My Itchy, blog perjalanan boomer yang......

Lebih
  • Oktober 2020

Rangkaian Sosial: Membina Persahabatan untuk Empat Nesters

Penyelidikan telah mencadangkan agar mengekalkan kehidupan sosial yang aktif dapat membantu lelaki dan wanita mengekalkan kognisi yang sihat ketika usia mereka. Walau bagaimanapun, terdapat lebih......

Lebih