Perbuatan penjagaan yang berpatutan

  • Oktober 2020

Premium ACA Akan Jump jika Presiden Slashes Subsidies, CBO Says

Orang Amerika yang dilindungi di bawah Akta Penjagaan Mampu dapat melihat premium mereka melonjak 20 peratus jika Presiden Donald Trump mengikuti melalui janji untuk mengurangkan subsidi persekutuan......

Lebih